Školy v přírodě | Šumava

Šumava zve své návštěvníky k výletům za poznáním po celý rok. Hodnota Šumavy byla vyzdvižena v roce 1990, kdy ji UNESCO vyhlásilo biosférickou rezervací, včetně Bavorského lesa. Celá oblast se bez ohledu na státní hranici stala tzv. "zelenou střechou Evropy" a je jedním z nejrozsáhlejších lesních komplexů ve střední Evropě. Krajina a její krásy patří k největšímu bohatství Šumavy. Vydáme-li se po značených turistických cestách, kterých jsou zde stovky kilometrů, dostaneme příležitost na vlastní oči spatřit zbytky pralesů, ledovcová jezera, slatě i rozlehlé převážně jehličnaté lesy.

pokračování textu méně textu
35 86