Školy v přírodě | Adršpach

Přírodní krásy CHKO Broumovsko jsou tvořeny především skalními městy, která dominují celým severovýchodním Čechám. Tolik fascinujících zákoutí jako v této oblasti uvidíte jen málokde. Využijte naší nabídky a přijeďte obdivovat tyto přírodou vytvořené krásy, které se vyvíjí již miliony let. Asi před 100 miliony lety sem proniklo mělké moře, na jehož dně se ukládaly vrstvy písku. Jejich vahou a chemickými procesy se písek stmelil do horniny známé jako pískovec. Po vyzdvižení celého Českého masivu moře definitivně ustoupilo a v této oblasti docházelo k rozlámání pískovce a následnému zvětrávání. Z původního mořského dna zůstaly jen nejodolnější pískovcové kvádry, které dnes tvoří stolové hory a skalní města. CHKO Broumovsko je tvořeno Adršpašsko-Teplickými skalami, Broumovskými stěnami a dalšími menšími lokalitami jako Ostaš a další. Mezi nejznámější atraktivity Adršpašských skal patří nejvyšší skalní útvar Milenci s 96 metry, Starostová a Starosta, jezero vzniklé v hlubině po vytěženém písku, Malý a Velký vodopád nebo umělé jezírko, po kterém se projedete na pramici. Skalní město bere dech návštěvníkům již od 18. století, kdy požár zničil okolní bujnou vegetaci a mohla tak vyniknout krása pískovcových útvarů. Prohlídkový okruh Teplickými skalami prochází chrámovými zdmi kaple, které dosahují výšky až 70 metrů a právě zde se nachází hnízdiště vzácného sokola stěhovavého. Velmi známé jsou též skalní útvary Slon, Sova nebo Sibiř. Navštívit můžete i skalní hrad Střmen, na který zdatní návštěvníci vystoupají po ocelovém schodišti. Odměnou jim bude nádherný výlet do všech světových stran. Broumovské stěny tvoří samostatná skalní města, skalní věže a charakteristické skalní hřiby. Skalnaté temeno Broumovských stěn nabízí mnoho míst dalekého výhledu. Mezi nejkrásnější patří vyhlídka Hvězda, Supí koš, Modrý kámen nebo Kovářská rokle. Bizarní útvary Vám ovšem nabídnou i menší lokality. Přírodní rezervace Ostaš se dělí na Horní a Dolní labyrint. Horní část tvoří stolovou horu, která poskytuje výhledy do broumovského a polického okolí. Při prohlídce spatříte skalní útvary Zrádce, Zbrojnoše, Mohylu smrti, Čertovo auto a mnoho dalších. Děti jistě také ocení návštěvu Kočičího hradu v dolní části Ostaše, ke kterému cestou budou prolézat různými průrvami a průlezy. Všechna skalní města mají své neopakovatelné kouzlo v každém ročním období a lákají mnoho návštěvníků, mezi kterými můžete být i Vy. Nabízíme Vám ubytování v Teplicích nad Metují, odkud je výborná dostupnost do všech skalních měst.

pokračování textu méně textu