Kurzy pro školy | Adaptační kurzy, teambuildingy

Navoďte pozitivní atmosféru ve vaší třídě prostřednictvím našich kurzů, vedených profesionálními instruktory. Po úvodních seznamovacích aktivitách, tzv. icebreakerech neboli činnostech zaměřených na odbourání prvotního ostychu, následují týmové aktivity rozvíjející schopnosti spolupráce a komunikace ve skupině, vhodně doplněné o pohybové a oblíbené zážitkové hry. V kurzech využíváme metody kooperativního učení a rozvoje kritického myšlení. Děti si v praxi vyzkouší týmovou spolupráci – procvičí si komunikační prvky, objeví nepostradatelnou roli každého jednotlivce v týmu a uvědomí si pocity ze sdílené radosti.

Adaptační kurzy a teambuildingy jsou rovněž vhodné pro zapojení žáků ohrožených neúspěchem v oblasti špatného rodinného nebo sociokulturně znevýhodněného prostředí. Tito žáci kooperací v týmech a zapojením našich instruktorů získávají pocit sounáležitosti se skupinou, nachází svoji roli v kolektivu a získávají novou motivaci a sebejistotu.

pokračování textu méně textu