Školy v přírodě | Horní Berounka

Křivoklátsko bylo vyhlášeno v roce 1978 chráněnou krajinnou oblastí. Typickou krajinu Křivoklátska tvoří doubravy, lesostepi, stepi a společenstva skalních výchozů ve členitém terénu podél Berounky a jejích přítoků. Území je velmi přírodovědecky významné a bylo zařazeno do mezinárodní sítě biosférických rezervací UNESCO. Kraj Křivoklátska nabízí možnosti turistických vycházek k mnoha historickým či přírodním zajímavostem.

pokračování textu méně textu