Školy v přírodě | Český ráj

Jak příznačné jméno pro pohádkově malebnou krajinu rozprostírající se na sever od Prahy. Pro své mírné klima, úrodné nivy a výhodnou strategickou polohu patřilo toto území k nejdříve osídleným místům Čech a Moravy. Svědčí o tom nejeden nález z doby bronzové, pozůstatky keltské kultury, ale i kamenné hrady a jejich zříceniny, které se nám dochovaly dodnes. Zcela unikátní podobiznu Českého ráje dotvářejí z plochého terénu dramaticky se zvedající pískovcová skalní města, kdysi útočiště podvratných živlů, dnes vyhledávané cíle turistů a horolezců.

pokračování textu méně textu