Zahraniční zájezd
Osvětim, Krakov a Vělička

nezávazně objednat od 3 290 Kč / os.
Země: Polsko
Číslo zájezdu: 628

Popis zahraničního zájezdu

1. den – Navštívíme historické centrum středověkého města Krakov. Vystoupáme na vrch Wawel ležící na levém břehu Visly, na němž stojí Královský hrad s katedrálou sv. Stanislava a Václava, v jejíž kryptě jsou pochovány významné osobnosti polských dějin. Z vyhlídky nad Dračí slují se Královskou cestou přesuneme až na Rynek, největší středověké náměstí v Evropě. Zde uvidíme středověké obchodní domy Sukiennice či Mariánský kostel, z jehož věže se každou hodinu do všech čtyř světových stran ozývá trubačem hraná melodie Hejnál, jeden ze symbolů města. Neopomeneme ani zastávku u barbakánu, ani dům, kde žil Karol Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II. Svůj pobyt zakončíme zastávkou na pěší zóně s možností nákupu suvenýrů či ochutnávkou tradičních polských pochoutek. Po domluvě je možné zařadit navíc prohlídku továrny Oskara Schindlera či návštěvu starého židovského hřbitova a synagogy v Kaziměři. Ubytování se snídaní je zajištěno v hotelu v Krakově.

2. den – Zavítáme do největšího koncentračního tábora 2. světové války v Osvětimi. Čeká nás profesionální program s popisem toho, jak tábor za druhé světové války vznikl a jak fungoval. Do tábora se vydáme vstupní branou s nápisem „ARBEIT MACHT FREI“, projdeme „obytné“ bloky, kde uslyšíme o životě vězňů, o transportech do tábora, selekci a denním režimu. Navštívíme vězeňský blok č. 11, kde se nacházel provizorní soud, vězeňské cely a popraviště. Nedaleko Osvětimi se nachází další tábor smrti, Osvětim II - Březinka, s kapacitou 100 000 vězňů, který byl vystavěn, když již nestačila kapacita mateřského tábora. Zavítáme i sem, protože tyto dva tábory spolu spolupracovaly a fungovaly dohromady. Následně se přesuneme do Věličky, největších solných dolů v Evropě, ve kterých se těžila sůl již od 12. století. Při prohlídce se nejen seznámíme s historií dolů a těžkou prací havířů, ale budeme také obdivovat umělecká díla, která zde v období několikasetleté historie vznikala. Čekají nás úchvatné solné kaple, sochy vytesané v soli či podzemní jezera. Za povšimnutí stojí též kaple zasvěcená českému svatému Janu Nepomuckému, sál s vynikající akustikou, kde si vyslechneme část skladby Fryderyka Chopina, či da Vinciho Poslední večeře Páně, vytesaná jak jinak než do soli.

V případě zájmu lze program rozšířit o jeden den s následujícím programem:

č. 628/h Krakov, Osvětim, Vělička a Wroclaw

Třetí den je možné vyrazit do Wroclawi. Téměř sto mostů zde navzájem propojuje malebné uličky, jež leží na několika ostrovech na řece Odře a právem nese označení „polské Benátky“. Ostrov Tumski je jednou z nejstarších částí města a svým návštěvníkům nabízí procházky kolem mnoha kostelů a klášterů, v čele s nádhernou gotickou katedrálou Svatého Jana Křtitele. Na Rynku, jednom z největších středoevropských náměstí v Evropě, budeme obdivovat převážně barokní, ale i rokokové a renesanční stavby. Uvidíme budovu gotické radnice, která tomuto místu právem vévodí.

Zavítáme také do centra nauky o vodě Hydropolis, moderní výstavu a muzeum, které s více než 70 multimediálními a interaktivními instalacemi představuje nejrůznější pohledy na vodu a její aspekty.

č. 628/i Krakov, Osvětim, Vělička a Energylandia

Třetí den lze strávit v místě plném života a energie, v Energylandii. Prožijeme zaručeně skvělý den plný zábavy a dobrodružství ve zbrusu novém polském zábavním parku Energylandia. Nachází se zde rozličné interaktivní hry, jež propojují zábavu s procvičováním našich reflexů, postřehu a pozornosti. Sjedeme si divokou řeku, zastřílíme z vodních děl a přesvědčíme se o tom, že nejúchvatnější pohled na svět je hlavou dolů, s větrem ve vlasech a ve společnosti pištících spolužáků vedle sebe. Tento mimořádný zážitek přichystají otrlejším povahám horské dráhy s množstvím rychlých spádů, smyček a zrychlením dvakrát větším než ve Formuli 1. Sbalte si kopec dobré nálady, bude to jízda!

Galerie

Doplňující informace

Ubytování během školního zájezdu

Ubytování na školním zájezdu je zajištěno na počet nocí dle programu.

Doprava na školní zájezd

Doprava je zajištěna zahraničním autobusem splňujícím všechny předepsané normy Evropské unie včetně vybavení bezpečnostními pásy.

Pojištění školního zájezdu

Všichni účastníci školního zájezdu mají v ceně zajištěno pojištění léčebných výloh do zahraničí. CK2 je cestovní kanceláří, nikoli agenturou či spolkem. CK2 je tedy řádně pojištěna proti úpadku a Vámi svěřené finance jsou 100% chráněny. Volitelně je nabízeno komplexní pojištění s pojištěním STORNO.

Cena zahrnuje

 • Dopravu autobusem
 • Zvolené ubytování
 • Pojištění (Pojištění léčebných výloh v zahraničí)
 • Snídaně
 • Zákonné pojištění CK
 • Služby průvodce
 • Ubytování v hotelu (1 noc)
 • U třídenní varianty ubytování v hotelu (2 noci vč. snídaně)

Cena nezahrnuje

 • Vstupné

Polsko s CK2 mají nejen tyto výhody:

 • Pojištění

  Vaše finance jsou v bezpečí, jsme řádně pojištěná cestovní kancelář.

 • Faktura přes zaměstnavatele

  Možnost úhrady školní akce fakturou přes zaměstnavatele.

 • Průvodci

  Průvodci jsou na daný zájezd speciálně vyškoleni, jsou to profesionálové se zkušenostmi s dětmi.

 • Program

  Program je uzpůsoben věku žáků a připraven tematicky na konkrétní lokalitu.

 • Kontakt

  Jsme Vám k dispozici i v průběhu zájezdu.

od 3 290 Kč /os. nezávazně objednat