Zahraniční zájezd
Antický Řím a Vatikán

nezávazně objednat od 5 390 Kč / os.
Země: Itálie
Číslo zájezdu: 640

Popis zahraničního zájezdu

1. den – Odjezd od školy ve večerních hodinách. 

2. den – Příjezd do Říma. Procházkou z náměstí Piazza Navona, které svým tvarem kopíruje původní stadion pro pořádání her za císaře Domitiana, dojdeme k antickému chrámu Pantheon. Projdeme ruinami starých bazilik a vítězných oblouků na Forum Romanum, proslulého centra všeho dění, kde kdysi působili řečníci a politici. Na nedalekém Piazza del Colosseo navštívíme největší amfiteátr postavený v Římské říši - Colosseum, místo konání zápasů gladiátorů. Poté zavítáme na pahorek Quirinale ke stejnojmennému paláci, současnému sídlu prezidenta italské republiky. Cestou nás čeká také zastávka u slavné fontány di Trevi a pohled na Španělské schody. Přejezd na ubytování. 

3. den – Prohlídku zahájíme u řeky Tibery, kterou přejdeme po Andělském mostě a navštívíme hrad Castel Sant‘Angelo, původně Hadrianovo mauzoleum, později přestavěné na papežskou pevnost spojenou tunelem s Vatikánem. Vstoupíme do Vatikánu na Svatopetrské náměstí, které obklopuje kolonáda v čele s bazilikou sv. Petra, ukrývající hrob stejnojmenného apoštola Ježíše Krista. Navštívíme tuto majestátní stavbu a vystoupáme až do její kopule s vyhlídkou na celé město. Navštívíme také Sixtinskou kapli a Vatikánské muzeum s výhledem na zázemí dalších budov apoštolského paláce. 

4. den – Návrat ke škole v brzkých ranních hodinách.

Doplňující informace

Ubytování během školního zájezdu

Ubytování na školním zájezdu je zajištěno na počet nocí dle programu.

Doprava na školní zájezd

Během školního zájezdu vám bude k dispozici zahraniční autobus splňující všechny předepsané normy Evropské unie včetně vybavení bezpečnostními pásy.

Pojištění školního zájezdu

Všichni účastníci školního zájezdu mají v ceně zajištěno pojištění léčebných výloh do zahraničí. CK2 je cestovní kanceláří, nikoli agenturou či spolkem. CK2 je tedy řádně pojištěna proti úpadku a Vámi svěřené finance jsou 100% chráněny. Volitelně je nabízeno komplexní pojištění s pojištěním STORNO.

Cena zahrnuje

 • Dopravu autobusem
 • Zvolené ubytování
 • Pojištění (Pojištění léčebných výloh v zahraničí)
 • Snídaně
 • Zákonné pojištění CK
 • Služby průvodce

Cena nezahrnuje

 • Vstupné

Itálie s CK2 mají nejen tyto výhody:

 • Pojištění

  Vaše finance jsou v bezpečí, jsme řádně pojištěná cestovní kancelář.

 • Faktura přes zaměstnavatele

  Možnost úhrady školní akce fakturou přes zaměstnavatele.

 • Průvodci

  Průvodci jsou na daný zájezd speciálně vyškoleni, jsou to profesionálové se zkušenostmi s dětmi.

 • Program

  Program je uzpůsoben věku žáků a připraven tematicky na konkrétní lokalitu.

 • Kontakt

  Jsme Vám k dispozici i v průběhu zájezdu.

od 5 390 Kč /os. nezávazně objednat