Zahraniční zájezd
Antický Řím a Vatikán

nezávazně objednat od 5 790 Kč / os.
Země: Itálie
Číslo zájezdu: 640

Popis zahraničního zájezdu

1. den – Odjezd od školy ve večerních hodinách. 

2. den – Příjezd do Říma. Procházkou z náměstí Piazza Navona, které svým tvarem kopíruje původní stadion pro pořádání her za císaře Domitiana, dojdeme k antickému chrámu Pantheon. Projdeme ruinami starých bazilik a vítězných oblouků na Forum Romanum, proslulého centra všeho dění, kde kdysi působili řečníci a politici. Na nedalekém Piazza del Colosseo navštívíme největší amfiteátr postavený v Římské říši - Colosseum, místo konání zápasů gladiátorů. Poté zavítáme na pahorek Quirinale ke stejnojmennému paláci, současnému sídlu prezidenta italské republiky. Cestou nás čeká také zastávka u slavné fontány di Trevi a pohled na Španělské schody. Přejezd na ubytování. 

3. den – Prohlídku zahájíme u řeky Tibery, kterou přejdeme po Andělském mostě a navštívíme hrad Castel Sant‘Angelo, původně Hadrianovo mauzoleum, později přestavěné na papežskou pevnost spojenou tunelem s Vatikánem. Vstoupíme do Vatikánu na Svatopetrské náměstí, které obklopuje kolonáda v čele s bazilikou sv. Petra, ukrývající hrob stejnojmenného apoštola Ježíše Krista. Navštívíme tuto majestátní stavbu a vystoupáme až do její kopule s vyhlídkou na celé město. Navštívíme také Sixtinskou kapli a Vatikánské muzeum s výhledem na zázemí dalších budov apoštolského paláce. 

4. den – Návrat ke škole v brzkých ranních hodinách.

Doplňující informace

Ubytování během školního zájezdu

Ubytování na školním zájezdu je zajištěno na počet nocí dle programu.

Doprava na školní zájezd

Doprava je zajištěna zahraničním autobusem splňujícím všechny předepsané normy Evropské unie včetně vybavení bezpečnostními pásy.

Pojištění školního zájezdu

Všichni účastníci školního zájezdu mají v ceně zajištěno pojištění léčebných výloh do zahraničí. CK2 je cestovní kanceláří, nikoli agenturou či spolkem. CK2 je tedy řádně pojištěna proti úpadku a Vámi svěřené finance jsou 100% chráněny. Volitelně je nabízeno komplexní pojištění s pojištěním STORNO.

Cena zahrnuje

 • Dopravu autobusem
 • Zvolené ubytování
 • Pojištění (Pojištění léčebných výloh v zahraničí)
 • Snídaně
 • Zákonné pojištění CK
 • Služby průvodce

Cena nezahrnuje

 • Vstupné

Itálie s CK2 mají nejen tyto výhody:

 • Pojištění

  Vaše finance jsou v bezpečí, jsme řádně pojištěná cestovní kancelář.

 • Faktura přes zaměstnavatele

  Možnost úhrady školní akce fakturou přes zaměstnavatele.

 • Průvodci

  Průvodci jsou na daný zájezd speciálně vyškoleni, jsou to profesionálové se zkušenostmi s dětmi.

 • Program

  Program je uzpůsoben věku žáků a připraven tematicky na konkrétní lokalitu.

 • Kontakt

  Jsme Vám k dispozici i v průběhu zájezdu.

od 5 790 Kč /os. nezávazně objednat