Zahraniční zájezd
Historické a přírodní krásy Walesu

nezávazně objednat od 16 600 Kč / os.
Číslo zájezdu: 681

Popis zahraničního zájezdu

1. den – Odjezd od školy před půlnocí, noční přejezd do Normandie. Naší první zastávkou bude Alabastrové pobřeží v přístavním městečku Étretat, známé svými majestátními křídovými útesy a skalními oblouky, které při tvorbě děl inspirovaly Moneta a další francouzské malíře. Večer se nalodíme na trajekt, ubytujeme se v kajutách a pohodlně přenocujeme během nočního přejezdu přes Lamanšský průliv.

2. den – Vylodění v Portsmouthu v ranních hodinách. Dopolední návštěva městečka Bath, jež si oblíbila i spisovatelka Jane Austenová. Navštívíme též 2000 let staré římské lázně, napájené třemi termálními prameny, jejichž léčivou vodu budeme moci i ochutnat. Čeká nás procházka městečka, které od 17. století téměř nezměnilo svou podobu. Spatříme Royal Crescent, kruhový Circus či Pulteney Bridge, nádherný most, který je jako jeden ze čtyř na světě po celé délce lemován obchody. Odtud se přesuneme do Cardiffu, hlavního města Walesu. Odpolední část programu věnujeme prohlídce historického centra města s ukázkou krásné viktoriánské architektury, jehož dominantou je hrad Cardiff Castle. Během procházky městem uvidíme i krytou tržnici Royal Arcade. Večer se přesuneme do hostitelských rodin.

3. den – Dopoledne nás čeká prohlídka městečka Chepstow a nejstarší kamenné pevnosti v Británii, Chepstow Castle, tyčící se na skalnatém ostrohu nad řekou Wye, jež byla odedávna považována za hranici mezi Anglií a Walesem. Uvidíme ruiny Tintern Abbey, jednoho z mistrovských děl britské gotické architektury, postaveného cisterciáckými mnichy. Odpolední návštěva skanzenu St Fagans, který nám přiblíží velšský folklór a tradice. Alternativně se vybavíme helmou a čelovkou a vydáme se 90 metrů pod zem, abychom prozkoumali uhelný důl Big Pit a National Coal Museum.

4. den – Zavítáme na Pembrokeshireské pobřeží, navštívíme malebné městečko Tenby na vrcholu útesu, stále ještě částečně obehnané středověkými zdmi. Odpoledne se přesuneme do nejzápadnější části Walesu, na poloostrov Gower, oblíbený pro nádhernou přírodu od otevřených divokých vřesovišť a vápencových útesů až po zlaté písečné pláže. Projdeme se v překrásné zátoce Rhossili Bay a odhalíme tajemství mořského hada. Poté nás čeká poslední noc v rodinách.

5. den – Dopoledne zahájíme prohlídkou snad nejvelkolepější katedrály v jihozápadní Anglii v městečku Wells. Po návštěvě biskupského paláce si odpočineme v malebných přilehlých zahradách se třemi prameny, kterým město vděčí za své jméno. Alternativně lze navštívit tajuplné městečko Glastonbury s opatstvím - dle jedné z legend se jedná o bájný Avalon, město mrtvých, kde byl pochován král Artuš. Odpoledne se vydáme do jeskyní ve vesničce Cheddar a ukážeme si také výrobu místního světoznámého sýra, který budeme moci ochutnat nebo nakoupit. Večer strávíme v přístavu Portsmouth a pak už nás čeká opět noc v kajutách během nočního přejezdu přes průliv La Manche.

6. den – Přejezd domů. Během cesty navštívíme Lucemburk, hlavní město Lucemburského království. Podíváme se na moderní čtvrť s Evropským parlamentem, Evropskou investiční bankou a Evropským soudním dvorem. Připomeneme si také českého krále Jana Lucemburského, jehož ostatky se ukrývají v kryptě katedrály Notre Dame. Navštívíme podzemí BOCK – důmyslnou pevnost vybudovanou ve skále přímo v srdci města.

7. den – Příjezd ke škole v brzkých ranních hodinách.

Galerie

Doplňující informace

Doprava na školní zájezd

Doprava je zajištěna zahraničním autobusem splňujícím všechny předepsané normy Evropské unie včetně vybavení bezpečnostními pásy.

Pojištění školního zájezdu

Všichni účastníci školního zájezdu mají v ceně zajištěno pojištění léčebných výloh do zahraničí. CK2 je cestovní kanceláří, nikoli agenturou či spolkem. CK2 je tedy řádně pojištěna proti úpadku a Vámi svěřené finance jsou 100% chráněny. Volitelně je nabízeno komplexní pojištění s pojištěním STORNO.

Cena zahrnuje

 • Dopravu autobusem
 • Pojištění (Pojištění léčebných výloh v zahraničí)
 • Zákonné pojištění CK
 • Služby průvodce
 • Přeprava přes kanál La Manche
 • Ubytování v kajutách (2 noci)
 • 3 učitelé zdarma vč. vstupů
 • Ubytování v hostitelských rodinách (3 noci) - Plná penze (oběd formou balíčku)

Cena nezahrnuje

 • Vstupné

Zahraniční zájezdy pro školy s CK2 mají nejen tyto výhody:

 • Pojištění

  Vaše finance jsou v bezpečí, jsme řádně pojištěná cestovní kancelář.

 • Faktura přes zaměstnavatele

  Možnost úhrady školní akce fakturou přes zaměstnavatele.

 • Průvodci

  Průvodci jsou na daný zájezd speciálně vyškoleni, jsou to profesionálové se zkušenostmi s dětmi.

 • Program

  Program je uzpůsoben věku žáků a připraven tematicky na konkrétní lokalitu.

 • Kontakt

  Jsme Vám k dispozici i v průběhu zájezdu.

od 16 600 Kč /os. nezávazně objednat