Zahraniční zájezd
Benelux, historické a přírodní krásy

nezávazně objednat od 5 490 Kč / os.
Země: Belgie
Číslo zájezdu: 663

Popis zahraničního zájezdu

1. den – Odjezd od školy ve večerních hodinách.

2. den – Návštěvu Amsterdamu zahájíme v centru města, uvidíme královský palác, sídlo Východoindické společnosti nebo jeho nejstarší stavbu, kostel Oude Kerk. Nizozemskou metropoli si prohlédneme také z paluby lodi při vyhlídkové plavbě po zdejších kanálech, tzv. grachtech. V případě zájmu lze navštívit dům Anny Frankové, slavné Rijksmuseum s obrazy od významných autorů nebo historickou loď East Indiaman, kde nahlédneme do kajut námořníků a seznámíme se s jejich nelehkým způsobem života při objevování nových zemí. Následně se přesuneme do národního parku Zuid-Kennemerland. Projdeme se mezi písečnými přesypy a vystoupíme na nejvyšší nizozemskou dunu. U přírodních jezírek budeme pozorovat desítky druhů ptáků a do cesty se nám občas postaví zvědavý jedinec z volně se pasoucích stád highlandského skotu nebo shetlandských poníků. Dojdeme až na pobřeží k dlouhým písečným plážím, které přímo vybízejí k relaxaci, osvěžení se v moři a ochutnávce rybích sendvičů.

3. den – V Bruselu zavítáme do majestátní katedrály sv. Michaela a Guduly, projdeme se po světoznámém náměstí Grand Place s bývalým královským sídlem a nespočtem typických cechovních domů. Nesmíme vynechat sochu čůrajícího chlapečka Manneken Pis ani proslulé Atomium, specifickou stavbu náležící mezi novodobé symboly města. Fakultativně lze zařadit také muzeum čokolády, kde se seznámíme s výrobou této tradiční belgické pochoutky. Odpoledne
budeme objevovat město Lucemburk se sídlem mnoha evropských institucí. Podíváme se do moderní čtvrti s Evropským parlamentem, Evropskou investiční bankou a Evropským soudním dvorem. Připomeneme si také českého krále Jana Lucemburského, jehož ostatky se ukrývají v kryptě katedrály Notre Dame. Navštívíme podzemí BOCK – důmyslnou pevnost vybudovanou ve skále přímo v srdci města.

4. den – Návrat v brzkých ranních hodinách.  

V případě zájmu lze zájezd rozšířit o jeden den s následujícím programem:

č. 663/a Belgické Flandry

Bruggách nasajeme středověkou atmosféru procházkou v uličkách gotického centra a následnou projížďkou lodí po zdejších kanálech. Potom se přesuneme do turistického letoviska Ostende na pobřeží Severního moře, kde nás ovane solí provoněný vzduch na širokých písečných plážích a kde také prozkoumáme památník Raversyde, jednu z nejlépe dochovaných částí neblaze proslulého Atlantického valu.

Galerie

Doplňující informace

Ubytování během školního zájezdu

Ubytování na školním zájezdu je zajištěno na počet nocí dle programu.

Doprava na školní zájezd

Doprava je zajištěna zahraničním autobusem splňujícím všechny předepsané normy Evropské unie včetně vybavení bezpečnostními pásy.

Pojištění školního zájezdu

Všichni účastníci školního zájezdu mají v ceně zajištěno pojištění léčebných výloh do zahraničí. CK2 je cestovní kanceláří, nikoli agenturou či spolkem. CK2 je tedy řádně pojištěna proti úpadku a Vámi svěřené finance jsou 100% chráněny. Volitelně je nabízeno komplexní pojištění s pojištěním STORNO.

Cena zahrnuje

 • Dopravu autobusem
 • Zvolené ubytování
 • Pojištění (Pojištění léčebných výloh v zahraničí)
 • Snídaně
 • Zákonné pojištění CK
 • Služby průvodce
 • 3 učitelé zdarma vč. vstupů
 • Ubytování v hotelu/hostelu/penzionu (1 noc) se snídaní

Cena nezahrnuje

 • Vstupné

Zahraniční zájezdy pro školy s CK2 mají nejen tyto výhody:

 • Pojištění

  Vaše finance jsou v bezpečí, jsme řádně pojištěná cestovní kancelář.

 • Faktura přes zaměstnavatele

  Možnost úhrady školní akce fakturou přes zaměstnavatele.

 • Průvodci

  Průvodci jsou na daný zájezd speciálně vyškoleni, jsou to profesionálové se zkušenostmi s dětmi.

 • Program

  Program je uzpůsoben věku žáků a připraven tematicky na konkrétní lokalitu.

 • Kontakt

  Jsme Vám k dispozici i v průběhu zájezdu.

od 5 490 Kč /os. nezávazně objednat