Zahraniční zájezd
Lucemburk a Brusel s návštěvou EP

nezávazně objednat od 5 290 Kč / os.
Země: Belgie
Číslo zájezdu: 637

Popis zahraničního zájezdu

1. den – Odjezd od školy ve večerních hodinách.

2. den – Navštívíme centrum EU, město Lucemburk se sídlem mnoha evropských institucí. Prohlídku tohoto rozmanitého města zahájíme na náměstí Place de la Constitution. Připomeneme si českého krále Jana Lucemburského, jehož ostatky se ukrývají v kryptě katedrály Notre Dame. Uvidíme také velkovévodský palác, náměstí Place d‘Armes a další památky a mosty spojující historické centrum města. Navštívíme podzemí BOCK - důmyslnou pevnost vybudovanou ve skále přímo v srdci města. Projedeme také moderní čtvrtí s evropskými institucemi Evropským parlamentem, Evropskou investiční bankou a Evropským soudním dvorem. Následuje přejezd do města Waterloo s vyhlídkou na bojiště z monumentální lví mohyly, která zde stojí na památku porážky Napoleonovy armády, a zhlédneme velkoplošné panorama slavné bitvy u Waterloo. Poté přejezd na ubytování.

3. den – Tento den je věnován Bruselu a návštěvě Evropského parlamentu. Zavítáme do majestátní katedrály sv. Michaela a Guduly, která je zasvěcena patronům města. Projdeme po světoznámém náměstí Grand Place, na kterém uvidíme např. radnici Hôtel de Ville, bývalé královské sídlo Maison du Roi či nespočet typických cechovních domů. Nevynecháme ani sochu čůrajícího chlapečka Manneken Pis, která je symbolem města. Následně si prohlédneme čtvrť, kde v uplynulých letech došlo k výstavbě celého nového evropského centra s charakteristickými budovami Evropského parlamentu či Evropské komise. Navštívíme Evropský parlament s výkladem o úloze a práci europoslanců a nahlédneme do obřího jednacího sálu. Exkurzi vystřídá interaktivní část v budově Parlamentária, kde si budeme moci na živo vyzkoušet, jak se řídí Evropské společenství. Zde budeme po týmech vystaveni nelehkým úkolům, se kterými se potýkají naši europoslanci. Fakultativně lze zařadit také muzeum čokolády, kde se seznámíme s výrobou této tradiční belgické pochoutky.

4. den – Návrat ke škole v brzkých ranních hodinách.

Galerie

Doplňující informace

Ubytování během školního zájezdu

Ubytování na školním zájezdu je zajištěno na počet nocí dle programu.

Doprava na školní zájezd

Doprava je zajištěna zahraničním autobusem splňujícím všechny předepsané normy Evropské unie včetně vybavení bezpečnostními pásy.

Pojištění školního zájezdu

Všichni účastníci školního zájezdu mají v ceně zajištěno pojištění léčebných výloh do zahraničí. CK2 je cestovní kanceláří, nikoli agenturou či spolkem. CK2 je tedy řádně pojištěna proti úpadku a Vámi svěřené finance jsou 100% chráněny. Volitelně je nabízeno komplexní pojištění s pojištěním STORNO.

Cena zahrnuje

 • Dopravu autobusem
 • Zvolené ubytování
 • Pojištění (Pojištění léčebných výloh v zahraničí)
 • Snídaně
 • Zákonné pojištění CK
 • Služby průvodce

Cena nezahrnuje

 • Vstupné

Belgie s CK2 mají nejen tyto výhody:

 • Pojištění

  Vaše finance jsou v bezpečí, jsme řádně pojištěná cestovní kancelář.

 • Faktura přes zaměstnavatele

  Možnost úhrady školní akce fakturou přes zaměstnavatele.

 • Průvodci

  Průvodci jsou na daný zájezd speciálně vyškoleni, jsou to profesionálové se zkušenostmi s dětmi.

 • Program

  Program je uzpůsoben věku žáků a připraven tematicky na konkrétní lokalitu.

 • Kontakt

  Jsme Vám k dispozici i v průběhu zájezdu.

od 5 290 Kč /os. nezávazně objednat