Adaptační kurz
Adaptační kurzy, teambuildingy

Číslo zájezdu: 383

Popis adaptačního kurzu

Adaptační kurz je jedinečná a nepostradatelná příležitost, jak hravou a zábavnou formou napomoci ke stmelení třídního kolektivu. Během intenzivního kurzu nastartujeme proces vzájemného poznávání mezi žáky a pedagogy, ať už v situaci sloučení tříd nebo přechodu na druhý stupeň ZŠ. Prostřednictvím zábavných sportovně-herních aktivit probíhajících v mimoškolním prostředí se účastníci kurzu přirozeně zbaví ostychu či nechuti komunikovat a kooperovat s novými členy třídního kolektivu a na společných zážitcích mohou stavět efektivní a zdravé vztahy ve třídě.

Stávajícím kolektivům všech věkových kategorií nabízíme třídní teambuilding, který se soustředí na rozvíjení týmové spolupráce, komunikace mezi jednotlivými členy týmu, podporuje sociální a logické myšlení i schopnost řešit problémy v neobvyklých situacích či prostředí.

Doplňující informace

Ubytování během školního zájezdu

Naše ubytovací zařízení jsou prověřená, všechny objekty pravidelně osobně navštěvujeme. Dbáme na to, aby samotný objekt i jeho zázemí byly vhodné pro dětský kolektiv. Ve většině případů má skupina celý objekt jen pro sebe.

Doprava na školní zájezd

Během školního zájezdu vám bude k dispozici zahraniční autobus splňující všechny předepsané normy Evropské unie včetně vybavení bezpečnostními pásy.

Pojištění školního zájezdu

Účastníkům pobytu nabízíme zajištění úrazového pojištění a pojištění STORNA. CK2 je koncesovanou cestovní kanceláří, nikoli agenturou či spolkem, proto je řádně pojištěna proti úpadku a Vámi svěřené finance jsou 100% chráněny.

Cena zahrnuje

  • Dopravu autobusem
  • Zvolené ubytování
  • Plná penze
  • Zákonné pojištění CK
  • Tematický program

Adaptační kurzy, teambuildingy s CK2 mají nejen tyto výhody:

  • Pojištění

    Vaše finance jsou v bezpečí, jsme řádně pojištěná cestovní kancelář.

  • Faktura přes zaměstnavatele

    Možnost úhrady školní akce fakturou přes zaměstnavatele.

  • Fotografie

    Před sepsáním smlouvy poskytneme veškeré informace o objektu včetně fotografií. Objekty dobře známe.

  • Materiály

    Dodáme veškeré podklady pro Vás i pro rodiče žáků. Nemusíte nic shánět ani vytvářet.

  • Kontakt

    Jsme Vám k dispozici i v průběhu zájezdu.