Kontakty

AKTUALITY: od 30.4.2020 s aktualizací 4.5.2020 do současnosti beze změny

Vážení klienti, vážení pedagogové a vážení rodiče!

V první řadě děkujeme všem Vám, kteří se snažíte hledat společná řešení, která sice na 100 % asi nikdy nebudou vyhovovat úplně všem, ale kompromisy a ústupky jsou potřeba, aby se zachovaly zdravé a dlouholeté vztahy. Proto děkujeme ředitelům, učitelů a Vám rodičům, že se společným úsilím snažíme dostat přes toto období, kdy v jeden den platí to, co druhý den je zcela naopak.
Dle harmonogramu vydaného MZČR 30.4.2020, budou od 25.5.2020 povoleny zotavovací akce, mezi které patří např. školy v přírodě. Proto aktivně kontaktujeme všechny školy, které by měly po tomto termínu vyrazit na svůj pobyt, aby se vyjádřily, jestli si přejí pobyt uskutečnit. Do toho v pondělí 4.5.2020 MŠMT ve svém manuálu (což není právně závazný dokument ani tzv. vyšší moc) z neznámých důvodů vystoupilo proti doporučení MZČR a své kroky nekonzultovalo ani s MMR. Manuál MŠMT postavil školy téměř do slepé uličky, kdy by nezbývalo, než zájezd pro překážky na straně školy stornovat a uhradit odstupné. Naše CK i tak ponechala nabídku z 30.4.2020 v platnosti a doporučujeme bezplatný přesun na podzim, nebo převod uhrazených částek na kredity (mimo známý lex voucher, který se aplikuje v případě překážky na straně CK) a teprve v nejhorším případě přistoupit ke stornování pobytu. Storno nikdy není naším cílem a snažíme se, aby došlo k lepšímu řešení, které nezatíží rodinné či školní rozpočty. Několik málo škol stále věří, že se pobyty ještě uskuteční a věří, že MŠMT své pokyny z manuálu upraví či zruší. V těchto případech je potřeba dále postupovat dle smlouvy a uhradit doplatky, nahlásit rozložení pokojů, alergie dětí, změny v počtech apod. Pokud Vám na mail dorazila výzva uhradit doplatek, bude to právě z tohoto důvodu.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří konstruktivně přistupují k situaci, která postihla všechny bez vlastního zavinění.AKTUALITY: od 15.4.2020
Vážení klienti, vážení pedagogové a vážení rodiče!

doplňujeme předchozí aktuality za 16. 3. a z 10. 3. 2020 o tyto informace. 14. a 15. 4. 2020 proběhlo několik tiskových konferencí s určitou vizí budoucích kroků vlády, ale nic z uvedeného nebylo převedeno do platné legislativy, mimo prodloužení nouzového stavu do 30. 4. 2020. V tuto chvíli tedy platí, že zájezdy do 30. 4. 2020 se po dohodě obou smluvních stran přesouvají či ruší, zájezdy od 1. 5. 2020 nadále pokračují dle platných právních vztahů. Neurčitá prohlášení různých vládních činitelů a úředníků nemají odkladný účinek na naše smlouvy, i přes to školy postupně sami kontaktujeme a řešíme s nim další postup, abychom vyšli vstříc všude tam, kde bude společná vůle na řešeních. Přednostně se věnujeme pobytům a zájezdům v horizontu 3 týdnů. Děkujeme, že nás necháváte pracovat, na nikoho nezapomeneme, všem klientům se postupně ozveme.

AKTUALITY: od 16.3.2020

Vážení klienti, vážení pedagogové a vážení rodiče!

Na základě Usnesení vlády ČR č. 194 ze dne 12. 3. 2020 a aktualizace z 15. 3. 2020 Vás informujeme, že termíny zájezdů, výletů a škol v přírodě, které měly být realizovány do 13. 4. 2020 se přesouvají na pozdější termíny, je-li to možné. Další postup se bude odvíjet od dalších usnesení vlády ČR.
Prosíme, podpořte nás nyní svojí trpělivostí a důvěrou. Všechny učitele (nikoliv rodiče), kterých se toto opatření týká, postupně SAMI KONTAKTUJEME a domlouváme se na dalším postupu. Rodiče získají včas informace od učitelů.

Veškeré zájezdy, výlety a školy v přírodě, jejichž termín realizace je od 14. 4. 2020 dále, se neruší a vše pokračuje podle sjednaných podmínek, nedojde-li k dalším zákonným omezením. Prosíme proto, pokud máte odevzdat přihlášku, uhradit platbu, nahlásit alergie apod., učiňte tak v termínu dle instrukcí, které jste již dříve obdrželi.

Pokud vláda prodlouží stav nouze na další dny, budeme se opět tímto nařízením řídit a postupovat stejně jako u zájezdů do 13. 4. 2020. Vyčkejme proto, jak se situace vyvine, vždy budeme aktivně hledat řešení a spojovat se s Vámi dle termínu odjezdu.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

AKTUALITY 10.3.2020:

PROSÍME, NEŽ ZAVOLÁTE, PŘEČTETE SI TYTO INFORMACE, KTERÉ ZODPOVÍDAJÍ NA VĚTŠINU DOTAZŮ, NAŠE TEL. LINKY JSOU PŘETÍŽENY A ODPOVÍDAJÍ NA PODOBNÉ DOTAZY. DOTAZY NA EMAILU ŘEŠÍME DLE TERMÍU ODJEZDU, NIKOLI DLE TERMÍNU ZASLANÉHO EMAILU. NYNÍ SE VĚNUJEME KLIENTŮM S ODJEZDEM V BŘEZNU (aktualizace 22.3.2020: A DUBNU).

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A HLEDÁNÍ SPOLEČNÝCH ŘEŠENÍ.

adresa kanceláře:


CESTOVNÍ KANCELÁŘ CK2 s.r.o.
Kafkova 10
160 00 Praha 6

Kancelář se nachází v 1. patře. Těšíme se na vaši návštěvu.otvírací doba

pondělí - pátek 8.30 - 16.00

telefon

školní skupiny:
273 136 285, 731 170 029 (školy v přírodě, plavecké kurzy, tuzemské lyžařské kurzy a team- buildingové kurzy)

224 313 161, 733 557 579 (zahraniční zájezdy, zahraniční lyžařské kurzy, projektové vyučování, školní výlety a vícedenní výlety)

pohotovostní linka ze školních zájezdů: 731 170 029

zájezdy pro veřejnost:
737 527 178 (linka na operátora pro akci Legoland, Osvětim, Londýn, Holandsko...)

mail a web

ck2@ck2.cz
www.ck2.cz

školní skupiny:
pobyty@ck2.cz (školy v přírodě, plavecké kurzy, tuzemské lyžařské kurzy, a teambuildingové kurzy)

zajezdy@ck2.cz (zahraniční zájezdy, zahraniční lyžařské kurzy, projektové vyučování, školní výlety a vícedenní výlety)

zájezdy pro veřejnost:
recepce@ck2.cz (zájezdy pro veřejnost)

IČO a DIČ a pojištění proti úpadku

IČO: 07776241
DIČ: CZ07776241
Cestovní kancelář CK2 je pojištěna proti úpadku dle zákona 159 / 1999 Sb. u Evropské Cestovní Pojišťovny, a. s.
Číslo pojistné smlouvy je „1180000043“
Ověřit lze na stránkách ERV pojišťovny, a. s.

číslo účtu

Číslo účtu je vždy zasláno spolu s daňovým dokladem spolu s nezbytným variabilním symbolem pro identifikaci platby.CESTOVNÍ KANCELÁŘ CK2
Kafkova 10, 160 00 Praha 6
www.ck2.cz
email: ck2@ck2.cz
telefon: 224 313 161, 273 136 285
mobilní telefon: 731 170 029
po - pá: 9:00 - 16:00
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace