Výlet po Čechách
Jaderná elektrárna Temelín a historické město Písek

Objednat od 1 200 Kč / os. + vstupy a příplatky dle volby
Vhodné pro: jednotlivce a rodiny s dětmi
Číslo zájezdu: 844

Popis

Lákalo by vás nahlédnout pod pokličku činnosti naší nejznámější jaderné elektrárny? Seznámit se s tím, na jakém principu probíhá výroba energie z jádra, co vše se musí v elektrárně k výrobě připravovat a jak je zabezpečena? Pak pojeďte na tuto exkurzi, kde se vše dozvíte.

Ještě před příjezdem do Temelína nás čeká zastávka v Písku, kde si s naším průvodcem prohlédnete ta nejzajímavější místa, která toto město nabízí. Během společné prohlídky se půjdeme podívat na nejstarší dochovaný kamenný most v Česku, který k městu Písek patří již od konce 13. století. Půjdeme také na obhlídku částečně dochovaného hradu, jehož jméno je shodné se jménem města Písek. Dále zavítáme i na místní nábřeží a náměstí a podél středověkých hradeb se dostaneme až na místo, kde dříve stávala Putimská brána. Po společné prohlídce města bude navazovat rozchod, který můžete využít například k občerstvení, návštěvě Prácheňského muzea s expozicí o historii města nebo jít na prohlídku Křižíkovy elektrárny, jež je nejstarší vodní elektrárnou u nás.

Na druhou část výletu pojedeme kolem Tálínského rybníka až pod chladící věže, do informačního centra jaderné elektrárny Temelín, kde nás čeká odborný výklad od místního průvodce. Ten nás zasvětí do tajů jaderné energetiky a za pomoci 3D filmu i do míst samotné JE Temelín, kam z bezpečnostních důvodů smí jen ti nejpovolanější. Prostřednictvím počítačových ukázek a animací se seznámíte s funkcí jaderné elektrárny, s hlavními zařízeními, i se základy reaktorové fyziky a bezpečnosti. Řekneme si, jak se energie vyráběla dříve, jak se vyrábí dnes a jaké jsou možnosti jejího získávání do budoucna. Součástí je i velice rozsáhlá interaktivní expozice. Zjistíme například co je to mlžná komora a na vlastní oči se přesvědčíme, jak skrze nás a naše okolí prochází částice přírodního ionizujícího záření.

Exkurze je vhodná pro dospělé a děti od 12 let.

Informace k výletu

Program dne
Sraz v 07:45 hotel Diplomat Praha 6, odjezd v 08:00; uvedený program viz výše; předpokládaný návrat zpět do Prahy cca 17:30 - 18:00.

Cena zahrnuje
Autobusovou dopravu; služby průvodce po celou dobu výletu; prohlídku v informačním centru Jaderné elektrárny Temelín.

Doprava
Během výletu vám bude k dispozici zahraniční autobus splňující všechny předepsané normy Evropské unie včetně vybavení bezpečnostními pásy.

Pojištění CK
CK2 je cestovní kanceláří, nikoli agenturou či spolkem. CK2 je tedy řádně pojištěna proti úpadku a Vámi svěřené finance jsou 100 % chráněny.

Rodinná nabídka pro 4 osoby* za 4 190 Kč
V rezervačním formuláři uveďte do poznámky kód "4 za 4 190". 
* osoby bez rozlišení věku 0 - 99 let

Galerie

od 1 200 Kč /os. Objednat