Pojištění

Pojištění CK

Cestovní kancelář CK2 je pojištěna proti úpadku dle zákona 159 / 1999 Sb. u ERV
Evropská pojišťovna, a. s.
Číslo pojistné smlouvy je 1180000636
Ověřit lze na stránkách ERV pojišťovna, a. s.
Cestovní kancelář CK2 s.r.o. rovněž přispěla do Garančního fondu:

International Travel Quality Standard

Garantujeme kvalitu

Kvalitě zájezdů a spokojenosti našich klientů věnujeme velkou pozornost. Nabízíme služby, na které se můžete vždy spolehnout. Proto jsme se také zavázali k dodržování ITQ Standardu (International Travel Quality Standard), který je dlouhodobě používán na vyspělých trzích západní Evropy a zaručuje vám garanci úrovně služeb zakoupeného zájezdu spolu s jednoznačně vymezenou kompenzací v případě nesplnění některé z poskytovaných služeb.

Nyní chráníme nejenom vaše finance, ale i vaši spokojenost.

International travel quality standard

Cestovní pojištění

Přehled limitů pojistného plnění u tuzemských (školních) pobytů/zájezdů/táborů

základní pojištění komplexní pojištění
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 100 000 Kč 100 000 Kč
- trvalé následky úrazu 200 000 Kč 200 000 Kč
- kompenzace pobytu v nemocnici 500 Kč/den, max. 7 500 Kč 500 Kč/den, max. 7 500 Kč
Pojištění zavazadel - 15 000 Kč
Pojištění odpovědnosti - za škodu na životě a zdraví - 2 000 000 Kč
- za škodu na věci - 1 000 000 Kč
- za jinou škodu - 500 000 Kč
Přerušení cesty - 7 000 Kč
Pojištění STORNO 80 % stornopoplatku 80 % stornopoplatku
Územní platnost pojištění ČR ČR

Pokyny pro klienty a všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění Kolumbus od pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group naleznete ZDE. V případě různých variant se vychází z varianty Klasik.

Přehled limitů pojistného plnění u zahraničních zájezdů (neplatí pro lyžařské kurzy)

základní pojištění komplexní pojištění
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 5 000 000 Kč
(aktivní sporty - ANO)
5 000 000 Kč
(aktivní sporty - NE)
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu - 100 000 Kč
- trvalé následky úrazu - 200 000 Kč
- kompenzace pobytu v nemocnici - 500 Kč/den, max. 7 500 Kč
Pojištění zavazadel - 15 000 Kč
Pojištění odpovědnosti - za škodu na životě a zdraví - 500 000 Kč
- za škodu na věci - 200 000 Kč
- za jinou škodu - 50 000 Kč
Přerušení cesty - 7 000 Kč
Pojištění STORNO - 80 % stornopoplatku
Územní platnost pojištění EVROPA EVROPA

Pokyny pro klienty a všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění Kolumbus od pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group naleznete ZDE. V případě různých variant se vychází z varianty Klasik.

Přehled limitů pojistného plnění u zahraničních lyžařských kurzů

základní pojištění komplexní pojištění
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 5 000 000 Kč
(aktivní sporty - ANO)
5 000 000 Kč
(aktivní sporty - ANO)
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu - 100 000 Kč
- trvalé následky úrazu - 200 000 Kč
- kompenzace pobytu v nemocnici - 500 Kč/den, max. 7 500 Kč
Pojištění zavazadel - 15 000 Kč
Pojištění odpovědnosti - za škodu na životě a zdraví - 2 000 000 Kč
- za škodu na věci - 1 000 000 Kč
- za jinou škodu - 50 000 Kč
Pojištění přerušení cesty - 7 000 Kč
Pojištění STORNO - 80% stornopoplatku
Územní platnost pojištění EVROPA EVROPA

Pokyny pro klienty a všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění Kolumbus od pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group naleznete ZDE. V případě různých variant se vychází z varianty Klasik.