Zájezd
Wrocław

Objednat od 1 590 Kč / os.
Země: Polsko
Vhodné pro: jednotlivce a rodiny s dětmi
Číslo zájezdu: 542

Popis zájezdu

Vydejte se společně s námi do jednoho z nejstarších polských měst, zapsaného na seznamu světového dědictví UNESCO.

Historické hlavní město Slezska, dnes čtvrté největší v Polsku, to je Wroclaw, česky též Vratislav, které navštívíme s naším profesionálním průvodcem. Téměř sto mostů navzájem propojuje malebné uličky Wroclawi, jež leží na několika ostrovech na řece Odře a právem nese označení „polské Benátky“. Počtem mostů se město řadí na čtvrté místo v Evropě, hned po Amsterdamu, Benátkách a Petrohradu. Ostrov Tumski je jednou z nejstarších částí města a svým návštěvníkům nabízí procházky kolem mnoha kostelů a klášterů, v čele s nádhernou gotickou katedrálou Svatého Jana Křtitele, která má nejvíce vitráží a největší varhany v zemi. Na Rynku, jednom z největších středoevropských náměstí v Evropě, budeme obdivovat převážně barokní, ale i rokokové a renesanční stavby. Uvidíme budovu gotické radnice, která tomuto místu právem vévodí. Její součástí je renesanční věž a nejstarší restaurace v Evropě, Piwnica Świdnicka, kde se na pivo zastavovali i Chopin, Goethe či Chaplin. Během naší návštěvy projdeme rovněž kolem barokní budovy Vratislavské univerzity, na které v 19. století působil český vědec J. E. Purkyně, či po Solném náměstí, kde se v minulosti obchodovalo se solí z dolu ve Věličce.

Nevídaným fenoménem se ve Wroclawi stali trpaslíci. Šplhají po lampách, žebrají, tančí a zpívají nebo jezdí na motorkách. Odkazují na rozsáhlé archeologické vykopávky, během nichž byly objeveny ostatky malých stvoření. Jejich stopy budeme během prohlídky pronásledovat i my.

V odpoledních hodinách možnost nákupů či ochutnávky tradičních polských pochoutek. Fakultativně možnost návštěvy centra nauky o vodě Hydropolis. Z původní podzemní zásobárny pitné vody, památkově chráněné budovy z 19. století, vznikla moderní výstava a muzeum, které s více než 70 multimediálními a interaktivními instalacemi představuje nejrůznější pohledy na vodu a její aspekty. Jednotlivé tematické zóny se věnují mj. ekologii, vodě na planetě, vodnímu stavitelství nebo spojení vody a člověka či města. Budeme mít možnost zasednout do batyskafu Trieste nebo zhlédneme projekci s tématikou vzniku vody.

Informace k zájezdu

Doprava
Během zájezdu vám bude k dispozici zahraniční autobus splňující všechny předepsané normy Evropské unie včetně vybavení bezpečnostními pásy.

Pojištění CK
CK2 je cestovní kanceláří, nikoli agenturou či spolkem. CK2 je tedy řádně pojištěna proti úpadku a Vámi svěřené finance jsou 100 % chráněny.

Pojištění léčebných výloh
Za příplatek lze zajistit pojištění léčebných výloh či komplexní pojištění (pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody na zdraví a majetku, pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku. Pojištění zahrnuje také pojistné události související s onemocněním COVID-19.

Cena zahrnuje
dopravu autobusem, zákonné pojištění CK a služby průvodce

Cena nezahrnuje
fakultativní zajištění vstupného Centrum Hydropolis (32 PLN/dospělý, 23 PLN/dítě, student do 18,99 let)

Rodinná nabídka pro 4 osoby za 4 990 Kč

V rezervačním formuláři uveďte do poznámky kód "4 za 4 990".

 

 

od 1 590 Kč /os. Objednat