Zájezd
Holandsko – sýrová farma a Amsterdam

Objednat od 3 490 Kč / os.
Země: Holandsko
Vhodné pro: jednotlivce a rodiny s dětmi
Číslo zájezdu: 524

Popis zájezdu

Seznamte se s krásami Holandska a jeho okouzlujícím hlavním městem Amsterdamem!

Pestrý program zahájíme na malebné sýrové farmě v městečku Volendam, bez které se návštěva Holandska nesmí obejít. Seznámíme se s procesem výroby lahodných tradičních sýrů a chybět nebude ani jejich ochutnávka. Veškeré zdejší sýrové speciality si zde samozřejmě budete mít možnost i zakoupit a odvézt si tak tento tradiční holandský suvenýr domů. V bezprostřední blízkosti sýrové farmy budete moci navštívit rovněž výrobnu tradičních dřeváků vyřezávaných z jediného kusu dřeva.

Po prohlídce farmy se přesuneme do nedalekého skanzenu Zaanse Schans, kde se během návštěvy seznámíte s holandským folklórem. Romantické přírodní prostředí, do kterého je historická vesnice zasazena, přímo vybízí k toulkám mezi větrnými mlýny. Seznámíte se s výrobou tradičních dřeváků a vyhlášeného holandského porcelánu. Chybět nebude návštěva sýrové farmy ani možnost posezení v typické hospůdce nad sklenicí místního piva či jiné zdejší speciality.

Odpolední a večerní část programu bude již zcela věnována návštěvě historického centra Amsterdamu. Při prohlídce města, kterou lze absolvovat po vlastní trase či s průvodcem CK, se přenesete do tzv. Zlatého období – 17.století, kdy byl Amsterdam světovou metropolí. Uvidíte např. královský palác Koniklijk Paleis, bývalé sídlo Východoindické společnosti Oost-Indisch Huis či nejstarší stavbu ve městě, kostel Oude Kerk. Město spatříte také z netradičního pohledu – z paluby lodi při vyhlídkové plavbě po amsterdamských kanálech, tzv. grachtech. Další volný čas můžete využít k návštěvě některého z místních muzeí (Muzeum malířů van Gogha či Rembrandta, Dům Anny Frankové aj.) nebo nahlédnete pod pokličku zdejších neřestí v podobě procházky proslulou čtvrtí červených luceren (Red Light District) či zastavení v některém z coffee shopů.

Informace k zájezdu

Program zájezdu
1. den - sraz ve večerních hodinách.
2. den - příjezd v ranních hodinách na sýrovou farmu ve Volendamu (1,5 hod. návštěva), přejezd do skanzenu Zaanse Schans (2 hod. návštěva), přejezd do centra Amsterdamu (prohlídka a individuální program, celkem 9 hod.). Odjezd zpět do ČR v pozdních večerních hodinách.
3. den - návrat v dopoledních hodinách.

Doprava
Během zájezdu vám bude k dispozici zahraniční autobus splňující všechny předepsané normy Evropské unie včetně vybavení bezpečnostními pásy.

Pojištění CK
CK2 je cestovní kanceláří, nikoli agenturou či spolkem. CK2 je tedy řádně pojištěna proti úpadku a Vámi svěřené finance jsou 100 % chráněny.

Pojištění léčebných výloh
Za příplatek lze zajistit pojištění léčebných výloh či komplexní pojištění (pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody na zdraví a majetku, pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku. Pojištění zahrnuje také pojistné události související s onemocněním COVID-19.

Cena zahrnuje
dopravu autobusem, zákonné pojištění CK, vstup na sýrovou farmu a vstup do skanzenu

Cena nezahrnuje
zajištění vyhlídkové plavby lodí po grachtu v Amsterdamu a služby průvodce* (dospělí 33€; děti 4-17,99 let 28€; děti do 3,99 let zdarma)
(*Úhrada vstupného je povinná, vzhledem k tomu, že se jedná o nedílnou součást programu. Příplatky za vstupné se hradí v Kč po vyplnění přihláškového formuláře na základě zaslané cestovní smlouvy.) 

Termíny

23. 8. 2024 - 25. 8. 2024
13. 9. 2024 - 15. 9. 2024
od 3 490 Kč /os. Objednat