Zájezd
Bodamské jezero a zámek Neuschwanstein

Země: Německo
Vhodné pro: jednotlivce a rodiny s dětmi
Číslo zájezdu: 537

Popis zájezdu

1. den – Zájezd, s nímž se podíváme na pomezí Německa, Švýcarska a Rakouska, zahájíme plavbou k Rýnským vodopádům, nejmohutnějším říčním vodopádům v Evropě. Naší další zastávkou bude Kostnice, rozkládající se na břehu Bodamského jezera. Během prohlídky města navštívíme dům mistra Jana Husa, uvidíme budovu Koncilu, kde byl během procesu souzen, a také místo, kde byl upálen. Na závěr dne nás čeká plavba trajektem po hladině Bodamského jezera. Přejezd na ubytování.

2. den – Po snídani navštívíme pohádkový zámek Neuschwanstein ležící na úpatí Alp na jihu Bavorska. Toto královské sídlo Ludvíka II. Bavorského jako by z oka vypadlo zámkům z pohádek. Nejprve zavítáme na vyhlídkový most tyčící se nad údolím zpěněné alpské bystřiny, z něhož si vychutnáme jedinečný pohled na celý zámek i na rozlehlé údolí s množstvím romantických jezer. Při prohlídce zámku budeme obdivovat nablýskané sály a přepychové komnaty. Na závěr se ještě vydáme do nedalekého malebného historického alpského městečka Füssen ležícího na řece Lech. Návrat do ČR v pozdních večerních hodinách.

Informace k zájezdu

Doprava
Během zájezdu vám bude k dispozici zahraniční autobus splňující všechny předepsané normy Evropské unie včetně vybavení bezpečnostními pásy.

Ubytování a stravování
Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích (penzion) se snídaní.

Pojištění CK
CK2 je cestovní kanceláří, nikoli agenturou či spolkem. CK2 je tedy řádně pojištěna proti úpadku a Vámi svěřené finance jsou 100 % chráněny.

Pojištění léčebných výloh
Za příplatek lze zajistit pojištění léčebných výloh či komplexní pojištění (pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody na zdraví a majetku, pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku. Pojištění zahrnuje také pojistné události související s onemocněním COVID-19.

Cena zahrnuje
dopravu autobusem po celou dobu zájezdu, ubytování (1 noc), snídani, zákonné pojištění CK a služby průvodce

Cena nezahrnuje
Vstupné - plavba k Rýnským vodopádům (dospělí 20 CHF; děti do 16,99 let 10 CHF), přeprava trajektem po hladině Bodamského jezera (dospělí 6,80€; děti do 15,99 let 4€), doprava shuttle busem z parkoviště k zámku Neuschwanstein (dospělí/děti 2,50€), prohlídka zámku Neuschwanstein (dospělí 15€; děti do 17,99 let 2,50€).
Příplatky za vstupné se hradí v Kč po vyplnění přihláškového formuláře na základě zaslané cestovní smlouvy.
Úhrada vstupného je povinná vzhledem k tomu, že se jedná o nedílnou součást programu.
Příplatek za jednolůžkový pokoj 800 Kč/noc.

Galerie