Zájezd
Adventní Wroclaw

Země: Polsko
Vhodné pro: jednotlivce a rodiny s dětmi
Číslo zájezdu: 521

Popis zájezdu

Téměř sto mostů navzájem propojuje malebné uličky Wroclawi, jež leží na několika ostrovech na řece Odře a právem nese označení „polské Benátky“. Počtem mostů se město řadí na čtvrté místo v Evropě, hned po Amsterdamu, Benátkách a Petrohradu. Jakožto jedno z nejstarších polských měst, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, se Wroclav stala v roce 2016 Evropským hlavním městem kultury.

Ostrov Tumski je jednou z nejstarších částí města. Svým návštěvníkům nabízí procházky kolem mnoha kostelů a klášterů, v čele s nádhernou gotickou katedrálou Svatého Jana Křtitele, která má nejvíce vitráží v celém Polsku. Na Rynku, jednom z největších středoevropských náměstí v Evropě, budeme obdivovat převážně barokní, ale i rokokové a renesanční stavby či budovu gotické radnice. Její součástí je renesanční věž a nejstarší restaurace v Evropě, Piwnica Świdnicka, kde se na pivo zastavovali i Chopin, Goethe či Chaplin.

Během naší návštěvy uvidíme také barokní budovu Vratislavské univerzity, na které v 19. století působil český vědec J. E. Purkyně, či Solné náměstí, kde se v minulosti obchodovalo se solí z dolu ve Věličce.

Nevídaným fenoménem se ve Wroclawi stali trpaslíci. Šplhají po lampách, žebrají, tančí a zpívají nebo jezdí na motorkách. Odkazují na rozsáhlé archeologické vykopávky, během nichž byly objeveny ostatky malých stvoření. Jejich stopy budeme během prohlídky sledovat i my.

Počátky místních adventních trhů sahají až do 16. století. Vánoční náladu v kulisách historického centra na náměstí Rynek, nazdobeném mnoha světly a dekoracemi, navodí stánky s punčem, tradičními klobásami, smaženými plackami, ovocem na špejli v čokoládě, řemeslnými výrobky nebo místní krajovou specialitou – sýrem připraveným na různé způsoby.

Informace k zájezdu

Program dne
Ráno - sraz v ranních hodinách, před polednem příjezd autobusem do Wroclawi
Den - procházka historickým centrem města s průvodcem, shlédnutí hlavních památek, následně rozchod na vánočních trzích
Večer - odjezd do ČR, příjezd v pozdních nočních hodinách

Doprava
Během zájezdu vám bude k dispozici zahraniční autobus splňující všechny předepsané normy Evropské unie včetně vybavení bezpečnostními pásy.

Pojištění CK
CK2 je cestovní kanceláří, nikoli agenturou či spolkem. CK2 je tedy řádně pojištěna proti úpadku a Vámi svěřené finance jsou 100 % chráněny. 

Pojištění léčebných výloh
Za příplatek lze zajistit pojištění léčebných výloh či komplexní pojištění (pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody na zdraví a majetku, pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku. Pojištění zahrnuje také pojistné události související s onemocněním COVID-19.

Cena zahrnuje
dopravu autobusem, průvodce po celou dobu zájezdu, zákonné pojištění CK

Galerie