Zájezd
Adventní Vídeň

Vhodné pro: jednotlivce a rodiny s dětmi
Číslo zájezdu: 517

Popis zájezdu

Pojeďte s námi do vznešené Vídně, kde nás v adventním období přivítají kouzelné vánoční trhy s více než sedmisetletou tradicí.

Vydáme se na prohlídku vyzdobenými ulicemi až na náměstí Marie Terezie, kde se nachází vánoční vesnička umístěná mezi světoznámými muzei. Zamíříme do starobylého Hofburgu, kde přes 600 let sídlila vládnoucí habsburská dynastie, a na Štěpánské náměstí s chrámem sv. Štěpána – nejvýznamnější gotickou stavbou Rakouska. Po zastávce s pohledem na pravý Sacherův dort nevynecháme ani podzemní hrobku Habsburků umístěnou v kryptě Kapucínského kostela. Obdiv si zaslouží i Vídeňská opera, kterou v roce 1868 otevíral Mozart svou operou Don Giovanni či galerie umění Albertina s jednou z největších sbírek světové grafiky.

Na nedalekém Radničním náměstí nás již očekávají největší a nejnavštěvovanější adventní trhy ve Vídni. Stánky, kterých se tu tísní téměř 150, nabízejí nejrůznější vánoční dárky a tradiční občerstvení včetně neodmyslitelného punče. Půvabně osvětlený radniční park a vánoční strom ozdobený svítícími srdci vytváří spolu s kouzlem vídeňského adventu nezapomenutou atmosféru.

Podíváme se i na impozantní neogotickou radnici, rakouský parlament či Burgtheater – císařské dvorní divadlo.

Informace k zájezdu

Program dne
Ráno - sraz v ranních hodinách, dopolední přejezd autobusem do Vídně
Den - procházka historickým centrem města s průvodcem, shlédnutí hlavních památek, následně rozchod na vánočních trzích
Večer - odjezd do ČR, příjezd ve večerních hodinách

Doprava
Během zájezdu vám bude k dispozici zahraniční autobus splňující všechny předepsané normy Evropské unie včetně vybavení bezpečnostními pásy.

Pojištění CK
CK2 je cestovní kanceláří, nikoli agenturou či spolkem. CK2 je tedy řádně pojištěna proti úpadku a Vámi svěřené finance jsou 100 % chráněny. 

Pojištění léčebných výloh
Za příplatek lze zajistit pojištění léčebných výloh či komplexní pojištění (pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody na zdraví a majetku, pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku. Pojištění zahrnuje také pojistné události související s onemocněním COVID-19.

Cena zahrnuje
dopravu autobusem, průvodce po celou dobu zájezdu, zákonné pojištění CK

Galerie