Zájezd
Adventní Norimberk

Země: Německo
Vhodné pro: jednotlivce a rodiny s dětmi
Číslo zájezdu: 529

Popis zájezdu

Kouzelné historické centrum města Norimberk se každoročně v období adventu zaplní stánky s tradičními řemeslnými výrobky a vánočními pochoutkami v čele s jedinečným norimberským perníkem. Zdejší vánoční trhy jsou vůbec nejznámější a nejkrásnější v celém Německu.

Na malebném náměstí Hauptmarkt dohlíží na průběh trhů Karel IV., sedící uprostřed orloje kostela Frauenkirche, který sám založil. Jesličková cesta, lemována betlémy od známých umělců, nás dovede na dětský vánoční trh, kde se ti nejmenší mohou těšit na nostalgický poschoďový kolotoč, parní vláček či dětskou poštu Ježíškovi. Ani po více než 400 letech neztratil tento vánoční trh nic ze svého téměř magicky přitažlivého kouzla, což ostatně platí i pro celé město. Jeho největší dominantou je císařský hrad Kaiserburg, z něhož budeme mít celé město jako na dlani. Obdivovat budeme kostel St. Lorenz se stejnojmenným náměstím – tradičním místem dostaveníček, Špitál svatého Ducha s půvabným nádvořím s dřevěnými galeriemi, městskou bránu Frauentor či typické bavorské hrázděné domky. Nezapomeneme ani na nejstarší norimberský kostel sv. Sebalda, radnici s renesanční fasádou, gotický skvost Krásnou kašnu či dům Albrechta Dürera, kde slavný grafik a malíř žil a tvořil.

Informace k zájezdu

Program dne
Ráno - sraz v ranních hodinách, dopolední přejezd autobusem do města Norimberk
Den - procházka historickým centrem města s průvodcem, shlédnutí hlavních památek, následně rozchod na vánočních trzích
Večer - odjezd do ČR, příjezd ve večerních hodinách

Doprava
Během zájezdu vám bude k dispozici zahraniční autobus splňující všechny předepsané normy Evropské unie včetně vybavení bezpečnostními pásy.

Pojištění CK
CK2 je cestovní kanceláří, nikoli agenturou či spolkem. CK2 je tedy řádně pojištěna proti úpadku a Vámi svěřené finance jsou 100 % chráněny. 

Pojištění léčebných výloh
Za příplatek lze zajistit pojištění léčebných výloh či komplexní pojištění (pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škody na zdraví a majetku, pojištění zavazadel a pojištění stornopoplatku. Pojištění zahrnuje také pojistné události související s onemocněním COVID-19.

Cena zahrnuje
dopravu autobusem, průvodce po celou dobu zájezdu, zákonné pojištění CK

Galerie