Kulturní programy

Nabízíme a pořádáme vlastní kulturní, kulturně-vzdělávací a zábavní programy pro školy, školky, seniory, firmy a jiné spolky. Za 22 let své existence jsme produkčně zajistili nespočet kulturních programů. V našem portfoliu se nachází široká škála dětských a výchovně vzdělávacích programů. Nechybí ani kulturní, historické a zaměřené na lidové tradice. Svým klientům nabízíme kompletní servis i sestrojení programu "na míru" podle jejich přání.

Programy z naší produkce jsou propracované do posledního detailu a kolektivy zaujmou svou pestrostí, nápaditostí a kreativitou. Jsou zaměřeny vždy na dané téma, které si klient zvolí. Naše produkce tak nabízí kulturní programy, které jsou zaměřené na kulturní památky naší vlasti, tedy na známé i méně známé hrady, zámky a skanzeny. Velice žádanými jsou programy, které se váží k českým památkám UNESCO, mezi které patří Kutná Hora, Holašovice či Pražský hrad a Staré město pražské. Nechybí ani programy zaměřené na tradiční česká řemesla jako loutkářství, modrotisk či sokolnictví, ani lidové zvyky včetně tradičních masopustních obchůzek. Programy máme též připraveny pro klienty se zaměřením na technické památky a zajímavosti. Speciální programy jsou určeny též slavným českým osobnostem, mezi které patří Karel Čapek, Božena Němcová či Tomáš Garrigue Masaryk.

Veškeré programy mají výchovně vzdělávací charakter, diváka tak nejen pobaví, ale také ponaučí. Většina programů je koncipována kreativní formou s řadou interaktivních prvků.

Zajišťujeme též profesionální workshopy a doprovodné programy pro dětské kolektivy, obchodní centra, firemní a společenské akce, tematické akce, městské slavnosti apod. Nabízíme dětské dílničky, keramickou dílnu, umělecké workshopy, malování na obličej, fotokoutek či sportovní aktivity.

Pokud váháte, jaký program zvolit, navštivte jednu z našich stálých kulturních akcí a inspirujte se. Mezi naše tradiční kulturní akce patří:
Naše vlast www.projektove-vyucovani.cz
Svatý Martin www.martinnahrade.cz
Mikuláš www.mikulasnahrade.cz
Vánoce na zámku www.vanocenastranove.cz
Vánoce na statku www.vanocenastatku.cz
Velikonoce na zámku www.velikonocenastranove.cz
Velikonoce na statku www.velikonocenastatku.cz
Tajemství ztraceného pokladu www.tajemnypoklad.cz
Kde domov můj kdedomovmuj.ck2.cz

Můžete též shlédnout reportáže z České televize:
Kulturní program v Národopisném muzeu Třebíz www.ceskatelevize.cz
Adventní čas na zámku Stránov www.ceskatelevize.cz
Historická akce na hoře Říp www.ceskatelevize.cz
pokračování textu méně textu