Připojištění

Rozšířené pojištění na školu v přírodě

Rozšířené pojištění ke škole v přírodě obsahuje navíc:

limit pojistného plnění
pojištění zavazadel 15 000 Kč
pojištění odpovědnosti za škodu na životě a zdraví 2 000 000 Kč
pojištění odpovědnosti za škodu na věci 1 000 000 Kč
pojištění odpovědnosti za jinou škodu 500 000 Kč
pojištění přerušení cesty přerušení cesty v průběhu pobytu ze závažných důvodů 7 000 Kč

Pokyny pro klienty a všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění Kolumbus od pojišťovny Kooperativa naleznete ZDE.

Objednání

Pro úspěšné objednání zmíněného připojištění ke škole v přírodě pro Vaši dceru či Vašeho syna je potřeba zaslat email s níže uvedenými údaji na adresu: pobyty@ck2.cz Připojištění lze objednat pouze před první platbou za zájezd!

Jako předmět emailu uveďte:
„Objednávka připojištění“

Do těla zprávy zkopírujte a doplňte následující informace:

Závazně objednávám rozšířené připojištění pro svoji dceru / syna na školu v přírodě za příplatek 50,- Kč, který obratem uhradím po obdržení platebních údajů.
Objednávající / zákonný zástupce
Příjmení:
Jméno:
Tel. číslo:
E-mail:

dcera / syn
Příjmení:
Jméno:
Variabilní symbol (je-li přidělen):
Termín školy v přírodě a objekt:
ZŠ, kterou dítě navštěvuje:

Poznámka / informace: