Plavecké kurzy

Intenzivní plavecký kurz v rámci školy v přírodě


Využijte naši nabídku intenzivních plaveckých kurzů v rámci školy v přírodě v podzimních a jarních termínech. Efektivní řešení, jak ušetřit čas i peníze zdlouhavým dojížděním na kurz, které narušuje výuku ostatních předmětů. Cílem kurzu není jen naučit co nejvíce žáků plavat, ale také rozvíjet jejich fyzickou zdatnost a kladný vztah ke sportovním aktivitám.

Obecné informace

• v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 48/2005 Sb. je třeba zajistit plaveckou výchovu na 1. stupni ZŠ ve dvou po sobě následujících ročnících v rozsahu nejméně 20 hodin ročně
• naše nabídka je efektivním řešením, jak ušetřit čas i peníze zdlouhavým dojížděním na kurz, které narušuje výuku ostatních předmětů
• cílem intenzivního 20hodinového kurzu v rámci školy v přírodě není pouze naučit co nejvíce žáků plavat, ale také rozvíjet jejich fyzickou zdatnost a kladný vztah ke sportovním aktivitám

Informace o kurzu

• kurz probíhá pod vedením dvojice učitelů plavání s akreditací MŠMT
• výuka probíhá denně v průběhu sedmidenního pobytu a je dělena do 45-60minutových celků tak, aby co nejméně zatížila mladý organismus
• děti jsou rozděleny do 6 malých skupin podle výkonnosti
• k výuce je používána řada moderních metodických pomůcek
• celý program je sestaven tak, aby se děti nejen učily, ale také bavily
• vlastní bazén v objektu, žádné docházení

Termíny kurzu

• kurz lze absolvovat v měsících květen a červen

Cíle intenzivního plaveckého kurzu

• překonat strach z vody a formovat kladný vztah k vodě a vodním sportům
• zvládat základní plavecké dovednosti od orientace ve vodě, přes správné dýchání až po různé plavecké styly
• rozvíjet a upevňovat fyzickou zdatnost a zlepšovat vztah ke sportovním aktivitám
• seznámení se zásadami pravidel bezpečnosti chování v bazénu

Ubytování


Ubytování je zajištěno v hotelu Energetik***.

V případě zájmu můžete vyplnit některý z následujících formulářů:


CESTOVNÍ KANCELÁŘ CK2
Kafkova 10, 160 00 Praha 6
www.ck2.cz
email: ck2@ck2.cz
telefon: 224 313 161, 273 136 285
mobilní telefon: 731 170 029
po - pá: 9:00 - 16:00
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace